Bacaan Surat Al Ikhlas dan Artinya Latin Bahasa Indonesia

Bacaan Surat Al Ikhlas dan Artinya Latin Bahasa Indonesia

Bacaan Surat

ö@è% uqèd ª!$# î‰ymr& ÇÊÈ  
1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
ª!$# ߉yJ¢Á9$# ÇËÈ  
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
öNs9 ô$Î#tƒ öNs9ur ô‰s9qムÇÌÈ  
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
öNs9ur `ä3tƒ ¼ã&©! #·qàÿà2 7‰ymr& ÇÍÈ  
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”


Bagikan Artikel ini:
Facebook Twitter Blogger